Các loại cây ăn Củ và cây Lương thực

Cây Lúa

Cây Ngô

Nấm Linh chi

Nấm rơm

Cây Khoai Tây

Cây Gừng

Cây Lạc

Cây Sắn

Cây Cà Rốt

Cây Tỏi

Nấm sò

Nấm bào ngư

Cây Khoai Lang

Khoai Môn, Khoai mỡ,Khoai sọ, Sắn dây